Megtartotta éves rendes közgyűlését a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

2020.szeptember 17-én „online” tartotta közgyűlését a VOSZ BPMRSZ, ahol a jelenlévők az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak.

1)   Elnöki köszöntő Kissné Kászon Gabriella, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke

2)   Jegyzőkönyvvezető megválasztása
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
      Levezető elnök megválasztása
      Napirend elfogadása

3)   Személyi kérdések: Javaslat elnök helyettes választásra (határozat hozatal)

4)   Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019. évi szakmai munkájáról.  Előadó: Marjay Gyula (korábbi elnök)

5)   A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,

6)   Ellenőrző Bizottság jelentése, Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök

7)   A 2019. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)

8)   A 2020.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)

9)   Tájékoztató az Elnökség tagjainak visszahívásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)

10) Egyebek: – Tájékoztató a 2020.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.

A Közgyűlés a meghirdetett 14.00 órai kezdetre nem volt határozatképes. Ezért az Elnök Asszony a meghívóban közölt 14:30 órai időpontra a közgyűlést újra összehívta.

A köztes időben Czöndör Szabolcs főosztályvezető, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatósága Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály adott tájékoztatást az on-line számla-adatszolgáltatás eddigi tapasztalatairól.

Az elnök asszony javasolta a kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, amely a szavazást követően egyhangú elfogadásra került

A  3. napirendhez Kissné Kászon Gabriella az elnökség előterjesztése alapján javaslatot tett az elnökhelyettes tisztség betöltésére. A javasolt személy Marjay Gyula. Marjay Gyula elfogadta a felkérést. A jelenlévők a javaslatot névszerinti szavazással egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a levezető elnöknek adta át a szót.

A 4. – 5. napirendhez kapcsolódóan a levezető elnök Marjay Gyula röviden tájékoztatta a megjelenteket a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezte 2019. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, amelyet elektronikusan is megküldtek a VOSZ tagok részére. Kiemelte, hogy a 2019-es évben sikerült az előző évi veszteségeket felszámolni és a szervezet nyereséggel zárt, mely a következő évek tartaléka lehet.

A mérleghez hozzá tette, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta, arról a bizottság külön jelentésben számol be.

Dr. Kálix Géza a VOSZ BPMRSZ Ellenőrző Bizottsága a Közgyűlés elé terjesztett 3.769 ezer forint mérlegfőösszeggel és 3.373 ezer forint eredménnyel bíró 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót megvizsgálta és megállapította, hogy annak összeállítása során megtartották a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A működés során felmerült bevételek, költségek és ráfordítások megfelelően, a törvényben előírt módon tükrözik a gazdálkodást.

Fentiekre tekintettel az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés számára a 2019. évi beszámolót elfogadásra ajánlja. Hozzá tette, hogy kiküldésre került az Ellenőrző Bizottság által összeállított beszámoló is, de 2019-ben leginkább a gazdálkodás vizsgálatára szorítkoztak.

Bejelentés az Ellenőrző Bizottsághoz nem érkezett.  Kérte a jelenlévő tagokat a beszámoló elfogadására és arra, hogy az Ellenőrző Bizottság jelentését is fogadják el, melyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően a szakmai beszámolót és a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására került a sor.

A szavazást követően a levezető elnök megállapította, hogy a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2019. évi  beszámolókat.

  1. Marjay Gyula ismertette a VOSZ BPMRSZ 2020. évi szakmai és pénzügyi tervét, amelyet 2020. szeptember 3-án megküldtünk a VOSZ BPMRSZ tagjai részére. Az elnökségi elfogadás óta a COVID vírus helyzet felülírta a terveket, vannak – voltak – lesznek rendezvények amit nem tudtunk megtartani, és lesznek amit más módon fogunk tudni megtatani. Áttértünk és továbbra is használjuk az Online konferenciákat, amiknek más tipusú költsége volt és lesz. Közvetlen telefonos tanácsadókat bízunk meg az egyes vállalkozói kérdések megválaszolására.

Tájékoztatta a részvevő tagokat, hogy ez a pénzügyi terv még év elején készült a VOSZ BPMRSZ kihelyezett elnökségi ülésére, amelyet az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadtak. A vírus helyzet miatt a 15 pontos terv kicsit átalakul ezért várhatóan a pénzügyi terv sem úgy fog alakulni. Javasolta, hogy az elnökség kiemelt figyelemmel kövesse a járványhelyzethez igazodó szigorú költséggazdálkodást.

Továbbá tájékoztatta a megjelent tagokat, hogy a Regionális Prima Gálát idén a vírus helyzetre tekintettel sajnos nem kerül megrendezésre. A VOSZ Elnökségi határozata is ekként szól. A beérkezett Év-, Regionális Év vállalkozója és Kiemelkedő Társadalmi Szereplésért díjazottokat a VOSZ BPMRSZ elnöksége elfogadta és felterjesztette a VOSZ elnöksége részére. Az elnökség a jelöléseket  elfogadta. A díjak a jövő évben kerülnek átadásra.

Marjay Gyula kérte, hogy a  2020.évi szakmai és pénzügyi tervet a Közgyűlés fogadja el.

A szavazást követően megállapította, hogy a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2020 évi szakmai és pénzügyi tervezetét. Tartózkodás, ellenvetés nem volt.

  1. Marjay Gyula tájékoztatta a Közgyűlésen résztvevőket, hogy technikai módosításról van szó. A VOSZ elnöksége az elmúlt évben 1 elnökségi tagunk szervezetét zárta ki a tagok soraiból. Nem összeférhetetlenség és nem etikai probléma miatt, hanem technikai nem fizetés miatt kizárta a VOSZ erről határozat született.

Elmondta, hogy új tagokat szeretnénk kooptálni az elnökség tagjai közé..

A napirendi pontokat követően Kissné Kászon Gabriella megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek közgyűlésünkön, ezt követően a Közgyűlést bezárta.