Szervezetünk

Bemutatkozik a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete (jogelőd: VOSZ KMRSZ)

A megalakulás és körülményei

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete jogelődje a VOSZ KMRSZ-nek, valamint a VOSZ Budapesti Szervezetének, aki 1999. április 26-án alakult. Célja és törekvése, hogy Budapesten felvállalja a sok kis vállalkozó, és kényszervállalkozók gondjainak és problémáinak megoldás keresésének útjait. Tanáccsal, információval lássa el a vállalkozókat, és a közös problémák felvetődése esetén segítsen a lekezelésben, védje, és harcoljon érdekeikért.

A Budapesti szervezet a VOSZ Országos Szövetség jogán önálló jogi személyiséggel rendelkezett. A problémák hasonló módon jelentkeztek a Pest Megye területén, ezért a két szervezet hosszas mérlegelés után a közös út választása mellett döntött.

VOSZ KMRSZ 2003

A VOSZ Pest megyei Szervezete és a VOSZ Budapesti szervezete közös akarattal 2003. június 12-én megtartotta egyesülési közgyűlését, megválasztotta tisztségviselőit, és kimondta a működés folytatását a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetének neve alatt, de megtartva a budapesti szervezet jogi státuszát.

A VOSZ KMRSZ jogisága a VOSZ Országos Szövetség bejegyzése jogán érvényes és hatályos.

Az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzata illeszkedik a VOSZ Országos küldöttértekezlete által elfogadott Alapszabályhoz és rendszeréhez. A kapcsolat rendje meghatározza a VOSZ KMRSZ működési feltételeit.

A VOSZ KMRSZ tagjai a VOSZ azon tagjai, akik a VOSZ KMRSZ területén fejtik ki vállalkozási tevékenységüket. A VOSZ KMRSZ az illetékessége területén tagjának tekint minden olyan vállalkozót, aki a VOSZ- szal, vagy a VOSZ KMRSZ- szel együttműködési megállapodást kötött, illetve VOSZ tagszervezetként vagy egyesületként belépett, és szakmai szervezeti vagy egyesületi tagságát igazolja.

A VOSZ KMRSZ fontosnak tartja, hogy érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkája során minden tagjának és a területen tevékenykedő minden vállalkozónak érdekében tevékenykedjen. A vállalkozók képviselete, a vállalkozási lehetőségek körének bővítése egyetemleges érdek, és ez túlnő a tagsági kereteken.

Fontos megteremteni az információ áramlás kölcsönös előnyöket biztosító alapját.

Szervezetünk évenként rendes közgyűlést tart. Fontosnak tartja évenként áttekinteni a minden év kezdet utáni időszak legfontosabb tennivalóit, láttatni munkájának eredményeit, feltárni gondjait, és meghatározni tevékenységének irányát és célját.

Az elnökség minden évben számot ad munkájáról, eredményeiről, bemutatja, hogyan tette a dolgát és apró lépésekkel hogyan igyekezett véleményformálásával a vállalkozói érdekeket képviselni. Közgyűlésén számadást éves bevételeiről és kiadásairól.

Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy súlyunk van a Régióban, fontos vállalkozóink érdekének képviselete, mert a mintegy 840.000 működő vállalkozás 39 %-a a régióban fejti ki tevékenységét és jelentős befolyással bírnak a nemzeti jövedelem termelésre és a foglalkoztatásra. Ennek súlyára figyelemmel a VOSZ KMRSZ nem engedheti meg, hogy a központi régióban törekvésével, jelenlétével ne a teljes vállalkozói réteg érdekét képviselje.

Bízunk abban, hogy vállalkozó társaink értik törekvéseinket, és közös céllal, kellő politikai távolságtartással, de hallatlan szívóssággal segítenek a Vállalkozók a Vállalkozókért” tenni akaró céljaink megvalósításában.

 

Szervezetünk a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete nevet vette fel 2016. január 1-vel a VOSZ Elnökségének határozat alapján, valamint a saját közgyűlésünk döntése alapján.

Filozófiánk, a vállalkozásokhoz való kötődésünk nem változott. Értékeinket minden körülmények között igyekezünk megtartani, valamint az új kihívásoknak megfelelni.

Továbbra is önálló jogi személyiségű szervezetként tevékenykedünk, a VOSZ jogán. E státusz minden előnyét a vállalkozó tagjaink javára kívánjuk fordítani.

Szeretnénk az eddigi feladataink továbbvitele mellett olyan pályázatokon indulni, mely a vállalkozói élet segítését szolgálják, valamint a vállalkozók képzését helyezi a középpontba.

A jelmondatunk továbbra is: “Vállalkozók a vállalkozókért”!

Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak tagjaink sorába. A tagfelvételről a honlapunk http://www.vosz-kmrsz.hu/belepesi-nyilatkozat/  oldalon tájékozódhat.

Marjay Gyula
elnök