Monthly Archives: február 2020

Vállalkozói sarok

Az adóhivataltól kapnak levelet azok, akiknek legalább három lakásuk van, de nem vallottak be bérleti díj bevételt. A részletekkel Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei szervezetének elnökségi tagja szolgált részletes információkkal.

Adófórumok felsőfokon, két felvonásban

Hagyományosan év elején tartja a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete az adóváltozásokat bemutató vállalkozói fórumokat. Idén két részletben január 23-án és február 6-án került megrendezésre. Az elsőt a BKIK, a másodikat a PMKIK támogatásával rendeztük, melyen részt vett és előadást tartott Tamásné Czinege Csilla a NAV Adószakmai Ügyeiért felelős helyettes államtitkár asszony is, valamint a Budapesti és Pest megyei NAV Igazgatóságok vezetői.

A köszöntések után Tamásné Czinege Csilla a Szolgáltató NAV-ról, valamint a 2020-as adóeljárási változásokról tartott előadást (a résztvevők az előadás anyagát megkapták).

  • Itt többek között elmondta, hogy ez évtől az adóhatóság tájékoztató levélben értesíti a természetes személyeket a foglalkoztatásukra vonatkozó, a foglalkoztató által elmulasztott adókötelezettség (pl. adó- és járulék bevallás és befizetés) megállapításáról.
  • Tovább bővítik az on-line bevallások körét, mely az un. ONYA felületen érhető el és feladja a bevalláshoz szükséges technikai adatokat  Tovább olvasás>>>

Elnök választás a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetnél

Marjay Gyula bejelentette, hogy a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöki teendőit nem tudja  ellátni a VOSZ Alapszabály előírásai miatt, mivel Kormánytisztviselő nem tölthet be vezetői funkciót. De, továbbra is marad az elnökség tagja.

2019. december 30-án a küldöttek értekezlete   Kissné Kászon Gabriellát választották meg elnöknek, aki korábban, mint alelnök tevékenykedett a szervezetben.

Kissné Kászon Gabriella hosszú évek óta aktív résztvevője a kereskedelemnek, ismeri az ágazat szakmai és gazdasági problémáit, buktatóit. Ezen ismeretek birtokában segíti kollégáit mind a VOSZ- ban, mint pedig a Pest megyei kamarában.

Napi szinten követi a szakképzést, annak változásait. Kritikai észrevételeivel segíti annak továbbfejlődését. Alap filozófiája: Valóban igazi kereskedők dolgozzanak a kereskedelemben!

Hathatós támogatója és aktív résztvevője a VOSZ rendezvényeknek, 20 éve tagja szervezetünknek. Nem csak vállalkozói múltja, hanem társadalmi szerepvállalása is elismerést érdemel. 2019-ben a VOSZ Társadalmi szerepvállalásért alapított díjában részesült.