Monthly Archives: április 2019

Megtartotta éves rendes közgyűlését a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

 

 1. március 29-én tartotta közgyűlést a VOSZ BPMRSZ, ahol a jelenlévők az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak.
 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2018. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2019.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2019.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.
  – Tájékoztató a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft. megszüntetéséről

 

A résztvevő VOSZ tagok elfogadták a Szervezet 2018. évi szakmai beszámolóját és az Ellenőrző Bizottság jelentését követően az éves egyszerűsített beszámolót is (mérleg, eredménykimutatás).

Ezt követően Marjay Gyula a Szervezet elnöke a 2019. évi feladatokat ismertette, ahol továbbra is kiemelt a vállalkozói érdekképviselet, de ezzel párhuzamosan a vállalkozói munka segítése információkkal, javaslatokkal, valamint a döntést hozó szervek felé jelzések megtétele, hogy „hol szorít a cipő” a vállalkozók mindennapi életében. Erre az esztendőre is több adó konferenciát terveznek, de április 25-én egy foglalkoztatás politikával foglalkozó konferencia is lesz, melynek tárrendezője lesz a VOSZ BPMRSZ. További feladatként jelölte meg az elnök az önkormányzatokkal történő kapcsolattartást, együttműködést, mivel ők vannak a vállalkozókhoz fizikálisan is a legközelebb. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalkozói generáció váltásra, tanácsokkal, javaslatokkal kell segíteni az ebben érintetteket.

Ilyen és ehhez hasonló feladatokat kívánnak elvégezni Budapest és Pest megye vállalkozói érdekében, bízva abban, hogy ezáltal a taglétszámuk is gyarapodik. A közgyűlés kiemelt témája volt a megye és a Főváros kiemelt eseménye a Regionális Prima Díj átadó ünnepség, melyet 2019 november 29-én rendeznek a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Ezen eseményhez, mely minden évben több száz főt vonz, várják a Prima Díj javaslatokat, az Év vállalkozója Díjra a javaslatokat és nem utolsó sorban a szponzorokat, támogatókat.

A 2019-es feladatokhoz többen is hozzászóltak és kiegészítő javaslatokat tettek. A javaslatok között elhangzott, hogy  a KKV. stratégiához kapcsolódjon a szervezet, tegyen javaslatokat ez ügyben. De fontos lenne a külgazdasági kapcsolatokról is beszélni a KKV-k vonatkozásban.

Egyik felszólaló a vállalkozások és közlekedés kapcsolatát emelte ki, megemlítve, hogy ezzel a kérdéssel érdemben még nem foglalkozott senki.

Javaslat hangzott el, hogy az idein is vegyen részt a Szervezet az Innovációs Konferencián és az önkormányzati kapcsolatok terén hangsúlyozzuk, hogy tagjaink tudnak segíteni a település fejlesztési tervekben a közösségi tervezésben, a zöld gazdaság erősítésében.

E javaslatokat is figyelembe véve fogadta el a közgyűlés a Szervezet 2019. évi tervét.

A közgyűlés bezárást követően még jó hangulatú baráti beszélgetések zajlottak.