Monthly Archives: február 2016

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek

konyv_foglalkoztatas_0Az úgynevezett élő munkát terhelő közteher fizetési kötelezettséget számos jogszabály együttes alkalmazásával lehet teljesíteni. E mellett a különféle foglalkoztatási formák sokszínűsége, és a választott adózási mód is befolyásolja a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynél esetenként nemzetközi egyezmény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A kiadvány újszerű megközelítésben, az általános tudnivalók mellett foglalkoztatási formánként (munkaviszony, megbízás stb.) mutatja be az adott jogviszonyra vonatkozó összes tudnivalót, a jogviszony elbírálásának szabályaitól, a bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokon át a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményekig. A foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezések mellett az önfoglalkoztatókra (egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők) kapcsolatos szabályokat is tartalmazó kötet a példák, jogesetek mellett a NAV felé teljesítendő kötelezettségek konkrét bemutatásával segíti az érintettek szabályszerű eljárását. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség gyakorlati tudnivalóinak ismertetése teszi teljessé.
A szerzők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is választ kapnak a mindennapi élet során felmerülő konkrét kérdésekre.

Várható megjelenés: 2016. február vége

Szerzők:
Széll Zoltánné, Matlné Kisari Erika
A kötet ára:
6.825,-Ft

Megrendelés

Nyílt nap a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán

A személyijövedelemadó-bevallás elkészítéséhez és benyújtásához segítséget nyújtanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága munkatársai a februári nyílt napokon.
A bevallás elektronikus elkészítéséhez igény esetén ügyfélkaput nyitunk, amennyiben azzal még az adózó nem rendelkezik.

Ügyfeleinket rendkívüli nyitvatartási időben fogadjuk:
2016. február 25-én és 26-án (csütörtök, péntek) 8:00-20:00
2016. február 27-én (szombat) 10.00-18:00
Helyszín: 1144 Budapest, Gvadányi utca 69.
Előzetes regisztráció:
E-mail: kbpaig.ado.igh@nav.gov.hu
Telefon: +361 467-7377

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Beszámoló a 2016. január 26-i Adófórumról

 

mgy.jpgIdén is nagy érdeklődés mellett került sor a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének (korábban VOSZ KMRSZ) hagyományos Adófórumára, ahol a száz fölötti érdeklődő első kézből, még a 2016-os bevallások elkészítése előtt kaphatott információkat az adótörvények változásáról, a változásokkal járó könyvelői, vállalkozói teendőkről.

Külön hi.jpgszínfoltja volt a fórumnak, hogy idén Harkai István a Minőségi Könyvelők Klubjának elnöke a megbízható és kókler könyvelők
közötti különbségekről tartott előadást, illetve felvázolta egy könyvelői közfelügyelet létrehozásának lehetőségét.

A rendezvény bevezetőjében Marjay Gyula a szervezet elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki között ott volt mind három budapesti NAV igazgatóság, és a Pest megyei Igazgatóság vezetője is, valamint régi és kedves előadónk dr. Varga Árpád úr a NAV volt elnökhelyettese. A bevezetőben kitért az elnök arra, va.jpghogy az ilyen rendezvényeknek milyen fontos szerepe van a vállalkozások életében, de a VOSZ részéről is fontos, hogy a lehető legtöbb információt a lehető leggyorsabban eljuttassa a tagjai részére. Ezek a tagok számára díjmentes előadások a bizonyítékok arra, hogy egy jó vállalkozói szervezetre szükség van, igénylik a munkáját a kis-középvállalkozások. Szólt még a Kormány által korábban bejelentett vállalkozói adminisztrációs terheket csökkentő programról. A Kormány számít a VOSZ segítségére, így szervezetünk is benyújtja jobbító javaslatait.

A köszöntők során még Szatmáry- Jahl Angéla a BKIK elnöki kollégiumának elnöke és Dr. Kiss Zoltán a BKIK általános alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

A módosult adóeljárásokról (ART) dr. Varga Árpád tartott előadást.
Előadásában többek között az adóeljárás múlt évi változásairól szólt, a fizetési könnyítések egyszerűsítéséről, az EKAER változásokról, valamint a 2016 évben bevezetendő új adózói minősítésekről. A jogszabály bevezeti a megbízható, átlag és kockázatos adózó fogalmát.

                              kepado.jpg

Egyet nagyon fontos ismerni, hogy ez csak a cégbejegyzésben regisztrált adózókat érinti, az egyéni vállalkozókat nem (a jelenlévők ezt egyhangúan kritizálták is!), illetve komoly előírásai vannak és negyedévenként kerül sor a minősítésre és annak esetleges módosítására is.
Érdekesség, hogy a minősítés nem nyilvános! Az adózó, ha magára nézve gondolja nyilvánosságra hozhatja, de az Adóhatóság csak az adózónak küldi meg, hogy mely minősítési osztályba tartozik.
Tájékoztatott még a magánszemélyek megújuló, egyszerűsödő adóbevallási rendszerétől, különösen 2017-től, de a jelenlévők megállapították, hogy az egyszerűsítéshez szükség van arra, hogy a munkáltatók minél több adatot szolgáltassanak az Adóhatóságnak.
Az előadásban szó volt még az Adóhatóság januári átalakításáról, az egységesített vám-adó folyószámla bevezetéséről és az előrevetített újabb visszatérő csodáról, hogy 2017-től esetleg a NAV lesz a helyi iparűzési adó bevallások “gazdája is. (Ez már több éve porondra került és mint tudjuk meg is bukott!)

hr.jpgA személyi jövedelemadó és a járulékok változásáról Harkai Réka  a NAV Észak-budapesti Igazgatóságának munkatársa tartotta meg előadását.
Mint tudjuk a legfontosabb változás, hogy az SZJA kulcsa január 1-től 15 %-ra csökken.
A bérek kívüli juttatások esetében felhívta a figyelmet, hogy az adóalap növelő 1,19-es szorzó változatlan marad! A családi kedvezmények viszont tovább növekedtek. Sőt a családi kedvezményre jogosultak köre is bővült:

“A családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult a szülővel együttélő élettárs is,ha
-Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szerepelnek legalább 1 éve vagy közokirattal igazolja
-A gyermekkel közös lakó-vagy tartózkodási hely.”

Sajnos az adatszolgáltatási kötelezettsége viszont bővül a vállalkozóknak a munkavállalók SZJa-hoz kapcsolódóan. A “08“-ason jelenteni kell mindentől függetlenül az eltartottak adatait, a családi kedvezmény jogosultságát, megosztási arányát, valamint az első házasok kedvezményéhez szükséges adatokat is! (Ez sem az egyszerűsítést szolgálja!)
Szó volt még a vadon gyűjthető termékek (gomba, éti csiga, gyógynövény, stb) felvásárlásánál érvényesítendő adóról, mely a bevétel 25 %-a és a felvásárlónak kell levonnia.

Areszvevok.jpg járulékok vonatkozásában néhány apróbb módosítás következett be, viszont a szakképzési hozzájárulás ismét alaposan megváltozott.
Különös tekintettel a gyakorlati képzést végzők számára bonyolódott a hozzájárulás bevallása és “visszaigénylése”.

“A kötelezettség teljesítése gyakorlati képzéssel:

•A szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző iskolában, vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami szakképző iskolában kerülnek megszervezésre
–Az iskola és a kötelezett közötti együttműködési megállapodás alapján
–A tanuló és a kötelezett közötti tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével.
•Államilag támogatott létszám tekintetében
–Gyakorlatigényes alapképzési szak
–Duális képzés
keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor.
•Saját munkavállaló képzésével”

A hallgatóság megállapítása alapján ismét további adminisztratív terheket kaptak azon vállalkozások, akik hajlandóak még foglalkozni szakképzéssel, gyakorlati oktatással!

afa_a.jpgAz ÁFA törvény változásairól  Nagy Attila a NAV Dél-budapesti Adóigazgatóság munkatársa tartott előadást.
Előadását az alábbiak szerint vázolta:
Mi is változott? (Áfa)
•Áfa-kulcs változás – a sertéshús adómértéke 5%-ra csökken
•Közcélú adomány fogalmának változása
•Időszakos elszámolású ügyletek – módosul a teljesítés időpontja
•Adólevonási jog változása („korlátozása”)
•Számla- és nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatos változások
•Csoportos adóalanyiság szabályinak változása
•Adatexport – számlázó programok
•Áfa-kulcs változás – új lakás adómértéke 5%-ra csökken

Külön kiemelte az ÁFA kulcs változásából adódó számlázási, előlegfizetési ügyleteket, mint pl:
Előlegfizetéssel járó ügyletek:
•Ha a vevő 5%-os adómértékkel adózó termékértékesítéshez kapcsolódóan 2016. január 1-jét megelőzően fizet előleget, az előleg után 27%-os adómértékkel kell az adót megállapítani.
Ezen ügyletekre az előadásában számszerű példákat is hozott.

Felhívta a figyelmet, hogy az új lakások 5%-os ÁFA kulcs és az Adóvisszatérítési eljárás nem ugyanaz! Az adóvisszatérítéssel kapcsolatos ügyeket nem a NAV, hanem a bankokon keresztül az Államkincstár intézi.
2016-tól változott az időszaki elszámolású ügyletek (folyamatos szolgáltatások) számlázási rendszere. Minden havi, negyedéves elszámolású ügyletnél oda kell figyelni a számlázásra, a szerződésben foglalt teljesítésekre, mert könnyen lehet hónapot tévedni, és az ÁFA hiányt és bírságot vonhat maga után.
Fontos változásként emelte ki, hogy a számlázási programoknak eleget kell tenni annak az elvárásnak, hogy az Adóhatóság bármikor ellenőrzési céllal információt tudjon lekérni a cég számlázásáról!

A rendezvény végén a résztvevők konzultációs kérdésekkel bombázták az előadókat, akik állták a csatát és igyekeztek mindenre válaszolni.

Az előadások anyagait az alábbi elérhetőségen láthatják:

ART>>>

SZJA>>>

ÁFA >>>

Videó beszámoló

A VOSZ BPMRSZ kihelyezett elnökségi ülést tartott Balatonfűzfőn

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete kihelyezett elnökségi ülést tartott Balatonfűzfőn

A téli Balaton partjára Balatonfűzfő Önkormányzata hívta meg az elnökséget, még a szeptemberi Sportnapon, ahol a felek egy együttműködési megállapodás tervezetét fogadták el.
DSCN5594Az elnökségi ülésre a balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal üléstermében került sor, ahol Marton Béla polgármester úr és Dr. Takács László jegyző úrDSCN5617 fogadta az elnökség tagjait, valamint meghívott vendégeinket. Vendégeink között volt Jelen Tamás úr az ÉDV Zrt vezérigazgatója, aki az egészséges ivóvíz fontosságáról tartott előadást, valamint az önkormányzatok és az állami vízművek jogszabályi kapcsolatait ismertette.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete még a múlt évben döntött arról, hogy aDSCN5589 vállalkozói érdekképviseletet és az önkormányzatokat közelíteni kell egymáshoz, valamint az önkormányzatok részére ajánlásokat kell megfogalmazni a vállalkozók részéről. Ennek egyik példája a mai kihelyezett ülés, melynek során a vállalkozók megismerkedhettek az önkormányzati feladatokkal, pályázati elképzelésekkel, a vállalkozók pedig ötleteket, segítséget nyújthatnak az önkormányzatoknak azon kérdésekben, melyben nekik sokkal nagyobb tapasztalatuk van.

DSCN5575Az Elnökség és vendégei megismerkedtek Balatonfűzfő jelenével és jövőbeni terveivel. Az önkormányzat jövőbeni terveiből kiemelték a kerékpáros turizmus, valamint a vitorlás turizmus fontosságát, valamint, hogy a szálláshelyek fejlesztésre vonatkozóan további egyeztetéseket kezdeményeznek. Az együttműködés keretében a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete saját fővárosi és Pest megyei tagságának is ajánlani fogja a Balatonfűzfői turisztikai lehetőségeket, valamint a befektetési (szálláshely, stb) lehetőségeket, melyeket az önkormányzat is a lehetőségeihez képest támogatna.

Az Elnökségi ülésen szó esett Lázár János miniszter úr a VOSZ elnökségének tartott előadásáról, mely során ismertette a már azóta napvilágot látott intézmény átalakítási programot, melyhez kérte a vállalkozók támogatását. Valamint kérte és javasolta, hogy a VOSZ tegyen javaslatot a vállakozók további adminisztrációs terheinek csökkentésére. Erre a jelen lévő elnökségi tagok külön is vállalkoztak, szakterületenként és az ésszerűsítésekre javaslatot tesznek. A költségvetési szervektől felszabaduló munkaerő képzésére , foglakoztatására vonatkozóan is születtek javaslatok.
Az elnökség tagjai javasolták, hogy kezeljék kiemelten a szerzői jogdíjak Artisjus Szervezet adminisztratív és komoly anyagi, ellenszolgáltatás nélküli anomáliáit, illetve álljanak az élére egy megbízható a “CSOK”-ban is jártas építőipari cégek minősítésében és ajánlásában, hogy a megrendelők ne a korábbi évek gyakorlatával találkozzanak, hogy a projekt cég felépít (ha felépít?) egy házat és eltűnik és volt garancia, nincs garancia.

Az elnökség tagjai valamint a meghívók az elnökségi ülésen további együttműködési lehetőségekről beszélgettek a turizmus, valamint más akár ipari lehetőségek területén.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet elnöksége külön köszönetét fejezi ki Balatonfűzfő Önkormányzatának, polgármesterének a tartalmas és szíves vendéglátásért!

18. Üzletember találkozó – Beszámoló

Kissé vizes de nagyon jó hangulatú rendezvény volt a nagykorú (18.) üzletember találkozó

“Már hajnalban esett az eső! Telefonhívások több helyről: Megtartjátok? Lesz focimeccs? Lesznek sátrak? A főzés nem marad el?
Mindenre a megnyugtató szervezői válasz: Ha 17 éven keresztül mindig megtartottuk, akkor az idén sem lesz másképp! És így is lett!”

Kissé, sőt nagyon vizes (esős) kezdet után 10 óra után nem sokkal Marjay Gyula a VOSZ KMRSZ elnöke megnyitotta a 18. Üzletember találkozó a szabadidős programok jegyében, az egészséges vállalkozókért címet viselő rendezvényt. A rendezvényt köszöntöttkep_4.jpge még meghívott vendégünk dr. György István úr, Budapest kormánymegbízottja és Karácsony Gergelkep_5.jpgy Zugló polgármestere. Addigra az eső is kezdettalábbhagyni és a bátrabb vállalkozók és meghívott vendégek sorakoztak a regisztrációs pultnál, a focisták pedig már szaggatták góljaikkal a vizes kapu-hálókat. A nedves fától kissé füstölögve éledtek a tüzek a bográcsok alatt. Voltak akik

nem bízták a véletlenre a tűzgyújtást, gázpalackot és körégőt hoztak a bogrács alá. De ez nem volt kizáró ok, a főzőverseny alapelve, hogy magyar alapanyagokból magyaros ételek készüljenek. Ennek mind az egy tucat főző eleget is tett. A mesterszakácsok és az étkeket kedvelő, de nem szakember tagokból álló zsűri – Jegenyei István és Hortobágyi Péter – nem győzte a kritikák mellett a dicséreteket is osztani a fakanállal szorgoskodó “shéfjelölteknek”.
A focira még visszatérve, a kiváló teljesítmények mellett ki kell emelni a sportszerűséget, ami végig jellemezte a meccseket. A foci mellett szintén kissé vizesen, de osztatlan sikert aratott a lábtengó verseny is. Persze a kötélhúzás, a kosárra dobás, a darts verseny, valamint az íjászat is kedvelt időtöltés volt. Ebéd utánra, a gyermekeket vonzó ugrálóvár is “feléleledt” eső áztatta álmából, majd futásban is összemérhették a kicsik is a tudásukat.
A szellemi sportnak is szokás szerint teret adott a rendezvény, az ulti vállalkozó bajnokai ütötték a blattot, majd vitatkoztak, hogy valóban jó volt-e a piros betli és miért nem az királlyal indult a partnerük! (Pedig nem is volt tökfilkó)

Egy átlagathos_karikasportnap.jpgokuty_1.jpgsnak induló kutyabemkuty.jpgutatóval is készültek a szervezők, de mint kiderült profi kutyusok és gazdáik, valamint profi oktatók egy varázslatos bemutatót tartottak, melyben a kiválóan dolgozó kutyák a legkülönbözőbb akadályokat győzték le, a tüzes karikáról már nem is szólva. A tapsok bizonyították, hogy sokaknak tetszett a bemutató.

Az egészség megőrzésre is gondoltak a szervezők, szűrővizsgálatokra lehetett jelentkezni. A SOTE Fül-orr-gége klinikájának jóvoltából még allergia tesztek is készültek, és tanácsokkal látták el a vállalkozókat.

kep.jpgA szabadidős és egészségmegörző programok mellett szakmaiság sem hiányzott a kínálatból. A kókler könyvelők veszélyeiről tartott tájékoztató Harkai István a Minőségi Könyvelők Klubjának elnöke, mely szervezettel a VOSZ KMRSZ ugyenezen alkalomból együttműködési megállapodást is aláírt.
De pályázati tanácsokat a VOSZ tanácsadójától, adó tanácsokat pedig a NAV jelenlévő képviselőitől kaphattak az érdeklődők.
Hogy ne csak azon vállalkozások profitáljanak az üzletember találkozóból akik jelen voltak, hanem azok is akik távol maradtak, a VOSZ KMRSZ elnöksége együttműködési megállapodást kötött a FUTURE Nemzetközi Gazdaságfejlesztés Klaszter Egyesülettel a vállalkozók piaci poziciójának javítása céljából. Szintén együttműködési megállapodást írt alá Marjay Gyula a Duna Menti Regionális Vízmű vezérigazgatójával, Tóth Istvánnal, valamint Németh Miklóssal, Pócsmegyer polgármesterével.
E megállapodások akkor válnak élővé, ha tartalommal is megtöltik, mondta az aláírásokat követően az elnök, de igyekeznek minden érdeklődő felé eljuttatni és az ebből fakadó előnyöket pedig megosztani a tagok között.

A délutáni eredmény hirdetésekre már a nap is megmutatta addig rejtegetett sugarait. A sportversenyek I-II-III. helyezettjei értékes ajándékokkal gazdagodhattak a szponzorok jóvoltából!
Aki a végét is megvárta az bizony még egy kis kalóriát felvehetett, mert hatalmas adag székely káposzta vacsorával búcsúzott a rendezvény a Mogyoródi úti pályától.

tamogatoiplakat.jpgA rendezvény támogatói >>>

Nyertesek:
Zugló Vándor Kupa (kispályás foci): I. Holom FC. II. Kispest Bólyai , III. HKIK Nyugat
Főzés: I.Kiving Kft, II. ” Estin végzett séfek”, III.Trimedio Csoport
Kosárlabda ffi.: I. Nagy Zsolt, II. Gubacsi Károly, III. Fiffinger Gábor
Kosárlabda női: I.Nagy Ilona , II.Brosch Renáta, III:Gröb Krisztina
Kosárlabda gyermek: I. Béni Miksa, II. Rákos Márton
Atlétika női: I. Rákosy Mónika, II. Szentpéteri Éva, III. Kiss Gyöngyi
Atlétika ff.: I.Darabos Dávid, II.Rákosy Gergely, III. Csík Attila
Atlétika ifi: I. Kiss Maja, II. Rákosy Csenge, III.Reich Petra
Ulti: I. Zenteg Ferenc, II. Szabó László, III. Pócsi Imre
Kötélhúzás: I.Simon Richárdné-Demeter Gábor, II. Turzán Hajnalka- Lombos Viktor,III. Rákosy Mária- Rákosy Gergely
Kötélhúzás ifi egyéni: I. Reich Petra, II. Kiss Maja

Adófórum a vállalkozók ismereteinek bővítésére

A VOSZ KMRSZ, mint eddig az elmúlt években idén is megrendezte a vállalkozói adófórumát a BKIK GSZT-vel, a Zuglói Vállalkozó Szövetséggel együttműködve, a 2015. évi adóváltozásokról.
A fórum kiemelt témája volt az adóeljárási törvény (Art) legújabb gyöngyszeme az EKAER, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrzési rendszer bevezetése, melyről dr. Varga Árpád a NAV elnökhelyettese tartott részletes tájékoztatást
.

mgy.jpgMarjay Gyula a VOSZ KMRSZ elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy eddig az Art előadások a változásokról 1-2 órások voltak, most úgy tűnik az egy nap is kevés lenne az EKAER újszerűsége és bonyolultsága miatt. Reméljük, hogy ez a vállalkozói teher enyhülni fog és a gyakorlat megoldja a félelmeket, melyeket ezzel a feladattal kapcsolatosan táplálnak.
A VOSZ ebben kíván a vállalkozók segítségére lenni, díjmentes oktatásával és azzal, hogy a vállalkozóktól érkező problémákat, javaslatokat továbbítja a NAV irányába.

va_nav.jpgDr. Varga Árpádtól megtudták a jelenlévők, hogy a 2015 évi Art módosítás következtében az adózót már a könyvvizsgálója is képviselheti az adóeljárások során (eddig erre nem volt lehetőség), valamint, hogy a kezelő nélküli automatákat 2015-től be kell jelenteni a NAV-nál, melyet követően nyilvántartásba veszik és egy regisztrációs számot fognak kapni. A bejelentéseket legkésőbb 2015. március 31-ig lehet szankció nélkül megtenni.
Az EKAER bevezetésével kapcsolatosan részletesen elmondta a jelen jogszabály által szabályozott feladatokat.
EKAER számot kell kérni minden egyes szállításnál, ha:
Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás történik
Az Európai Unió   és   Magyarország közötti termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal esetén, és a belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első termékértékesítésnél. Ezen kívül pedig egyes speciális esetekben is, amikor az eladó kockázatos élelmiszert szállít bármilyen gépkocsin 200 kg, illetve 250 eFt érték felett, illetve egyéb kockázatos termékeknél 500 kg tömeg, vagy 1 mFt feletti érték esetén. (Ezen termékek körét a 51/2014 (XII.31.) NGM rendelet szabályozza.) Minden fuvarról külön-külön kell számot kérni és a lényeg, hogy a fuvarozó is ismerje az érvényes EKAER számot.
Az elnökhelyettes arról is szólt, hogy sok még a bizonytalanság egyes alkalmazásoknál. Várhatóan a jogalkotó finomítani fogja a jogszabályt, ezért un „próbaüzem” módon működik a rendszer 2015. március 1-ig. Eddig a NAV nem fog szankciót alkalmazni azokkal szemben, akik még nem megfelelően alkalmazzák a rendszert.
Az előadást követően záporoztak a kérdések, melyek a napi munkamenetből kerültek a vállalkozók gondjaivá. Az elnökhelyettes azt is elmondta, hogy e rendelkezéstől a jogalkotók az ÁFA csalások visszaszorulását várják, melynek első jelei már közvetetten érzékelhetők is.

hr.jpg

A személyi jövedelemadó változásairól Harkai Réka a NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóságának munkatársa tartott előadást, melyben szólt az első házasok kedvezményéről, a biztosításokról szóló változásokról, különösen a nyugdíjbiztosítást érintő módosításokról.
A cafeteriát érintő módosítások esetében példákkal illusztrálta a módosításokat. Kiemelte, hogy közel változatlan terheket okoz a módosítás, ha a munkáltató a SZÉP kártyát is alkalmazza.

 

aa.jpg

 Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Szja módosításoknál arra hívta fel a figyelmet, hogy
emelkedik a jövedelem-(nyereség-)minimum összege:
• A vállalkozói bevétel 2 %-a. A vállalkozói bevétel nem csökkenthető az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatások összegével.
Az értékcsökkenési leírás szabályai is változnak:
• Az ingyenesen megszerzett tárgyi eszköz után nem lesz lehetőség értékcsökkenési leírás elszámolására

A járulékok a szociális hozzájárulás módosításait Dr. Rajnai Zoltán, szintén a NAV KMRAFI munkatársa mutatta be a résztvevők számára. Ezen adónemek az idén nem tartogattak szerencsére nagy változásokat, de nem ártott felidézni az aktualitásokat, mivel változott a minimálbér (105.000 Ft/hó), valamint a garantált bérminimum összege 122.000,-Ft/hó).

 kk.jpg

Az Általános forgalmi adó változásait Dr. Király Kata a NAV KMRAFI munkatársa ismertette. Nagyon bonyolult lett az átmeneti szabály az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározásánál. Több példát hozott pl a könyvelési díjak teljesítési időpontjának meghatározására.
Az időszakos elszámolású ügyletek ( 58. /A  §) – változása két lépcsőben történik.
Adótanácsadók, könyvviteli, könyvvizsgálati  szolgáltatást végzők időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg  vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg: 2015. 06. 30 után kezdődő időszakra, ha a fizetés esedékessége is 2015. 06. 30-át követő időpont.
Főszabály:
teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak  utolsó napja. Ettől számos kivétel eltérítheti az adott teljesítést. va_1.jpg
Bővül a fordított adózók köre 2015-től:
– építési munkához kapcsolódó 10. § d) pont szerinti értékesítés ( 139. §)
– munkaerő-kölcsönzés ( 142. § (1) bekezdés c) pont)
– acélipari termékek értékesítése ( 142. § (1) bek j) pont, 6. sz. melléklet )

Kérdésre elmondta, hogy a fenti fordított adózáshoz kapcsolódó előlegek is fordítottan adóznak, ha ez már 2015. január 1 utáni fizetéssel történik.

nav_2.jpgAz adófórum zárásaként még Marjay úr felhívta a figyelmet a Társasági adóról szóló tv. Változására, melyben új szabály, a kapcsolt vállalkozói jogviszony az ügyvezetőség egyezősége esetén is. Persze itt is akad jó néhány értelmezési kivétel.

A zárszóban az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az EKAER véglegesítését követően újabb tájékoztatót fognak tartani, az ügy kiemelt jelentőségére tekintettel.

 

A fórum anyagai PDF. formárumban letőlthető

ART, EKAER>>>

SZJA, KATA, EVA 2015>>>

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások – 2015>>>

ÁFA változások 2015>>>